Blog

Stany depresyjne a uzależnienie od alkoholu

Depresja alkoholowa jest psychicznym skutkiem uzależnienia od alkoholu. Dzielimy ją na depresję pierwotną z wtórnym alkoholizmem oraz pierwotny alkoholizm z wtórną depresją. Według badań w 90% przypadków zaburzenia depresyjne są skutkiem choroby alkoholowej. Choroba najczęściej dotyka mężczyzn, choć zauważa się tendencję wzrostową wśród kobiet. Osoby uzależnione sięgają po alkohol, ponieważ czują się depresyjnie, a stany […]

Problemy z pamięcią u alkoholika – poznaj pierwsze objawy

Definiując termin pamięć należy uwzględnić jej czynność poznawczą, która umożliwia zapamiętywanie, zarówno chwilowe, jak i trwałe, magazynowanie, czyli przechowywanie i gromadzenie informacji oraz wspomnień, a także odtwarzanie, inaczej: przypominanie określonych faktów lub wydarzeń. Pamięć charakteryzuje się różnymi formami, nie należy do zjawisk jednorodnych. Kiedy człowiekowi towarzyszą różne procesy chorobowe, pamięć ulega w mniejszych lub większych […]

Gdy uzależnienie idzie w parze z zaburzeniami psychicznymi

Termin „uzależnienie” stosuje się omawiając konkretną sytuację lub zachowanie danej osoby. Z tego powodu mówi się o np. uzależnieniu od alkoholu, hazardu, nikotyny, pracy i innych komponentów. Znane są wypowiedzi specjalistów, którzy uzależnienie traktują globalnie, odnosząc je do całego społeczeństwa. Tym samym termin „uzależnienie” stale zyskuje na popularności. Objawia się on jako utrata kontroli nad […]

Alkoholizm jako problem społeczny i zdrowotny XXI wieku

Choroba alkoholowa zaliczana jest do chorób nieuleczalnych i przewlekłych, której podstawą powstawania jest uzależnienie od alkoholu. Konsekwencje zdrowotne tej przypadłości dotkliwe są zarówno dla samej osoby uzależnionej, jak i dla jego bliskich. Należy podkreślić, że nawet jeżeli dana osoba zaprzestanie całkowicie picia, wsparta różnymi oddziaływaniami leczniczo-terapeutycznymi, alkoholikiem zostaje już do końca życia. Jak dużym problemem […]