+48 732 082 937

Wspólnoty Anonimowych Alkoholików na całym świecie zrzeszają osoby uzależnione, które utrzymują stan abstynencji. Są to grupy wsparcia, które mają na celu utrzymanie trzeźwości przez uczestników. Uczestnictwo w grupach samopomocowych jest bezpłatne i dobrowolne.

Historia Anonimowych Alkoholików

Pierwsza grupa Anonimowych Alkoholików powstała w 1935 roku w stanie Ohio. W tym czasie podróżował tam od lat niepijący biznesmen z Nowego Jorku. Załatwiał swoje  sprawy biznesowe. Poczuł się osamotniony i po raz pierwszy od lat zaczął szukać kontaktu z drugim alkoholikiem. Poczuł wtedy, że pomagając innym zachować trzeźwość sam przestaje mieć chęć spożywania alkoholu. Skonsultował się z lekarzem, który również był osobą uzależnioną od alkoholu. Wynikiem ich rozmów była teza, która brzmiała następująco – zdolność zachowania trzeźwości przez osobę pijącą alkohol  problemowo jest ściśle związana z niesieniem przez nią pomocy innym uzależnionym. 1935 roku wydana została książka „Anonimowi Alkoholicy”. Wspólnota nosi nazwę zaczerpnięta z tytułu tej książki. 

Działanie grup Anonimowych Alkoholików

Choć AA nie prowadzi oficjalnych statystyk to szacuje się, że obecnie Wspólnota Anonimowych Alkoholików liczy ponad 3 miliony członków. Działa w 150 krajach, a łącznie dziś funkcjonuje 120 000 grup Anonimowych Alkoholików. W Polsce  istnieje 2300 grup Anonimowych Alkoholików. Członkowie AA spotykają się na regularnych mityngach. Mityngi mogą mieć charakter otwarty i zamknięty. Członkowie AA często podkreślają, że uczestnictwo w mityngach jest bezpłatne, dobrowolne i w pełni bezpieczne. Nie Jest to żadna sekta, czy instytucja. Wspólnoty Anonimowych Alkoholików nie angażują się w działalność polityczną. Grupy te utrzymują się dobrowolnych datków.

Celem Wspólnot Anonimowych Alkoholików jest utrzymanie trzeźwości uczestnika oraz pomoc innym alkoholikom zachować stan trzeźwości. Podstawową filozofią, którą kierują się uczestnicy grup AA jest filozofia Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików.

Kim są Anonimowi Alkoholicy?

Anonimowi alkoholicy to społeczność zarówno mężczyzn jak i kobiet, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, wiedzą i nadzieją. Członkowie służą sobie nawzajem pomocą w celu rozwiązania wspólnego problemu jakim jest alkoholizm. Pomagają także przechodzić proces leczenia innym osobom uzależnionym od alkoholu. Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w mityngach jest chęć zaprzestania picia. Wspólnota ta jest całkowicie bezpłatną organizacją, która zrzesza ludzi borykających się z tym samym problemem. Wspólnota AA trzymuje się z dobrowolnych datków członków.

Anonimowość

Wchodząc do społeczności Anonimowych Alkoholików należy pamiętać, że fundamentalną zasadą tej organizacji jest anonimowość. Gwarantuje to możliwość czucia się swobodnie oraz daje możliwość do dzielenia się swoimi przeżyciami w bardzo szczery sposób. Do tradycji Wspólnot Anonimowych Alkoholików należą działania, które nie skutkują ujawnianiem swojego członkostwa w mediach. Żaden członek wspólnoty nie może też naruszyć anonimowości innego z członków. Zasada ta jest szczególnie ważna, gdyż na mityngach ludzie otwierają się, mówią o bardzo intymnych przeżyciach i trudnych chwilach ze swojego życia. Dlatego tak ważne jest by każdy z członków miał zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz pozostania tych informacji w grupie. 

Mityngi Anonimowych Alkoholików

Spotkania grup Anonimowych Alkoholików zazwyczaj odbywają się w budynkach należących do Kościoła, ośrodka pomocy społecznej, przychodni odwykowych czy szpitali posiadających oddziały odwykowe. To, że spotkanie odbywa się w danym miejscu, nie oznacza, że Wspólnota AA jest jakkolwiek powiązana z tą organizacja. Mityngi trwają od godziny do dwóch godzin. W każdym momencie można wejść na spotkanie oraz je opuścić przed oficjalnym zakończeniem. Aby wejść na spotkanie nie jest wymagane posiadanie dokumentów takich  jak skierowanie na leczenie, wyniki badań laboratoryjnych, czy sądowy nakaz podjęcia leczenia. 

Prowadzący spotkanie AA to jeden z członków Wspólnoty. Rozpoczynając mityng prowadzący podaje temat spotkania. Następnie poszczególni członkowie zabierają głos. Wypowiedź na forum przeznaczona jest do osób chętnych, które czują się na siłach do podzielenia się własną historią. W trakcie spotkania odczytane zostaną Dwanaście Kroków I Dwanaście Tradycji Anonimowych Alkoholików. Na zakończenie zbierane mogą być od uczestników drobne i dobrowolne datki, które przekazywane są na wynajem sal, kupno wody na spotkania, czy druk pakietów informacyjnych (ulotek,plakatów o spotkaniach AA).

Dwanaście Kroków Anonimowych Alkoholików

Podstawą działania grup Anonimowych Alkoholików jest realizacja Programu Dwunastu Kroków. Program ten zawiera zalecenia i wskazówki jak wyjść z uzależnienia od alkoholu

 • krok 1 – w tym kroku mowa jest o tym, że należy uznać swoją bezsilność wobec nałogu, zaakceptować należy fakt, że alkoholizm to choroba, oraz że osoba uzależniona potrzebuje pomocy
 • krok 2 – w tym kroku postawione zostają pytania, które mają na celu powrót do wewnętrznej harmonii. Pytania mają również pomóc w zachowaniu zdrowego rozsądku
 • krok 3 – to skupienie się na pojawiających się lękach oraz poczuciu przymusu kontrolowania rzeczywistości po odstawieniu alkoholu przez osobę chorą,to także pomoc w walce z lękami
 • krok 4 – jest to krok, w którym osoba w procesie leczenia uczy się kontrolować swój charakter, opanowuje wybuchy złości
 • krok 5 – w tym kroku ważna jest szczerość oraz otwartość, ponieważ osoba uzależniona musi otworzyć się na drugą osobę, opowiedzieć jej o swoich wadach i problemach
 • krok 6 –  to krok, w którym osoby uczą się akceptować własne ja i samego siebie
 • krok 7 – w tym kroku osoba z chorobą alkoholową ma za zadanie otworzyć się na Boga – w jakikolwiek sposób go postrzega – oraz prosi, aby jego wady zostały usunięte
 • krok 8 – krok ten to rozliczenie się z przeszłością, osoba z problemem uzależnienia ma za zadanie wykonać listę osób, które kiedykolwiek zostały przez niego skrzywdzone. Jest to przygotowanie do zmierzenia się z przeszłością
 • krok 9 – w tym kroku alkoholik ma za zadanie zadośćuczynić wyrządzone krzywdy osobom, które kiedykolwiek skrzywdził 
 • krok 10 – skupia się na obserwacji życia codziennego oraz własnych czynów, w celu wyeliminowania krzywdzenia innych
 • krok 11 – krok ten dotyczy rozwoju duchowego
 • krok 12 – polega na zamknięciu cyklu leczenia. Po tym wydarzeniu osoba z chorobą alkoholową może zacząć dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi osobami potrzebującymi pomocy

Rozpoczynając uczestnictwo w mityngach grup Anonimowych Alkoholików, ważne jest zachowanie trzeźwości.  W tym celu pomocne mogą okazać się wszywki alkoholowe, które dodatkowo zniechęcą osobę chorą do spożywania alkoholu. Działanie wszywek alkoholowych polega na wszczepieniu tabletki pod skórę, która przez cały czas uwalnia do organizmu substancję czynną, która po połączeniu z alkoholem wykaże objawy zatrucia alkoholowego. Jednostka odczuwać będzie nudności, zawroty głowy, duszności. Mogą pojawić się również wymioty, drżenie mięśni, czy bóle głowy. 

Umów się na wizytę

ODTRUWANIE ALKOHOLOWE W DOMU
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Decydując się na naszą usługę, zyskujesz:

Bezpieczeństwo

 • +48 732 082 937

Profesjonalizm

 • +48 732 082 937

Thumb

Komfort

 • +48 732 082 937