+48 732 082 937

Regularne spożywanie dużych ilości alkoholu prowadzi do zmian w charakterze oraz zachowaniu jednostki. Jednak bardzo często zdarza się też, że nawet niewielka ilość wypitego alkoholu powoduje zmiany w zachowaniu oraz agresję. Dzieje się tak na skutek wpływu alkoholu na układ nerwowy. Osoba pod wpływem alkoholu może wykazywać się dużą labilnością emocjonalną. Jednostka może być bardzo radosna, szczęśliwa i beztroska jednak już po chwili może zacząć postrzegać świat w ciemnych barwach, które wywołują agresję i złość. 

Zmiana zachowania pod wpływem alkoholu 

Bardzo często pod wpływem alkoholu ludzie podejmują się działań, których nigdy w życiu nie zrobiliby w stanie trzeźwości. Po spożyciu alkoholu możemy zaobserwować różne zachowania od radości, miłości i lekkości po agresję. Jak zachowujemy się po spożyciu alkoholu?  Osobę pozostająca pod wpływem alkoholu cechują nagle zmiany nastroju, nieobliczalność i nieprzewidywalność, duża skłonność do denerwowania się oraz unoszenia, obniżone poczucie własnej wartości lub chwilowe poczucie, że można wszystko, lekkomyślność, bezmyślność i agresja. 

Agresja po spożyciu alkoholu

Zachowanie agresywne skierowane jest najczęściej na konkretną osobę, której jednostka chce wyrządzić krzywdę fizyczną lub psychiczną. Agresję mogą powodować zaburzenia psychiczne, trudne sytuacje, traumy z dzieciństwa lub alkohol. Agresją po spożyciu alkoholu zazwyczaj zachodzi spontanicznie i nie jest zaplanowana. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której osoba spokojna po spożyciu alkoholu reaguje agresywnie na wypowiedzianą przez kogoś frazę lub wykonany ruch. Jednostka przestaje kontrolować własne emocje i czyny, co w konsekwencji prowadzi do wybuchu agresji. Osoba będąca pod wpływem alkoholu jest nieprzewidywalna. 

Zachowania agresywne po spożyciu alkoholu zauważalne są głównie u mężczyzn. Alkohol negatywnie wpływa na układ nerwowy oraz zaburza zdolności logicznego myślenia. Osoba pod wpływem alkoholu nie jest w stanie przeanalizować sytuacji, działa impulsywnie i nielogicznie. 

Naukowcy zaczęli badać wpływ genów na agresję. Po przeprowadzeniu badań niektóre wyniki wykazały, że mutacja genu HTR2B w połączeniu z alkoholem wywołuje skłonność jednostki do zachowań agresywnych. 

Czy mogę to jakoś zahamować?

Zachowania agresywne, które powodują cierpienie fizyczne oraz psychiczne innych osób. Spożycia alkoholu bardzo często powoduje wywołanie agresji. Jeżeli zauważysz u siebie problem agresji po spożyciu alkoholu to koniecznie udaj się do specjalisty w celu znalezienia pomocy. Podczas terapii, prowadzący pomoże znaleźć źródło problemów oraz sposoby na rozwiązanie tej sytuacji. Głównym sposobem na uniknięcie agresji po alkoholu jest zdecydowany krok, który prowadzi do zaprzestania spożywania alkoholu.  U osób uzależnionych od alkoholu pomocne w procesie leczenia może okazać się wszczepienie wszywki alkoholowej. Chirurg wszywa pod skórę od 8 do 10 tabletek z disulfiramem, które uwalniają do krwioobiegu substancję czynną. Substancja ta w połączeniu z nawet najmniejszą dawka alkoholu wywołuje przykro objawy zatrucia alkoholowego. Objawy te mają na celu zniechęcenie jednostki do spożywania alkoholu. U osoby, która spożyła alkohol występują wymioty, nudności, duszności czy kołatanie serca. 

U kogo występują zachowania agresywne?

Specjaliści są zgodni, że zachowania agresywne po spożyciu alkoholu mogą pojawić się zarówno u osób, które na co dzień są porywcze oraz u osób, które w stanie trzeźwości są spokojne i trudno popadają w gniew. Badania wykazały również, że częściej zachowania agresywne przejawiają osoby, które na co dzień nie potrafią przewidzieć konsekwencji swoich czynów.  Osoby beztroskie oraz spontaniczne po spożyciu alkoholu mogą łatwiej popadać w agresję. 

Zachowania agresywne mogą również wystąpić znacznie częściej u osób, które doświadczają zaburzeń psychicznych lub w stanie trzeźwości również przejawiają zachowania agresywne. 

Co powoduje agresję? 

Niektóre osoby pod wpływem alkoholu dostają nagłego przypływu odwagi. W ich świadomości pojawia się obraz i siły oraz sprawstwa. Przejawiają wtedy zachowania agresywne, gdyż są pewne siebie i swojej racji. W niektórych przypadkach po spożyciu alkoholu może również dochodzić do gwałtów. Na wzrost agresji po spożyciu alkoholu wpływają także doświadczenia z dzieciństwa. Osoba, która w swoim życiu doświadczyła traumy lub sama była ofiarą przemocy, dziś może stosować przemoc wobec innych. Zachowania agresywne powstają także na skutek nabytych wzorców zachowań. Jeżeli przez wiele lat osoba przebywała lub wychowywała się w środowisku pełnym przemocy i agresji sama w późniejszym okresie może zacząć przejawiać zachowania agresywne. 

Gdzie szukać pomocy?

Ofiarami agresywnego zachowania osób uzależnionych od alkoholu najczęściej są jego najbliżsi. Bardzo często osoba zmagająca się z chorobą alkoholową wyładowuje swoją złość na żonie lub dzieciach. Rodziny osób pijących alkohol problemowo doświadczające przemocy domowej mogą wezwać policję i rozpocząć procedurę zakładania Niebieskiej Karty. Pomoc można znaleźć również w ośrodkach leczenia uzależnień czy u lekarza psychiatry. Można starać się również o sądowy nakaz podjęcia leczenia dla osoby uzależnionej od alkoholu. Należy wtedy złożyć wniosek do Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania problemów alkoholowych. Przed złożeniem wniosku warto zebrać dowody potwierdzające przemoc oraz regularne spożywanie alkoholu. Ofiary przemocy domowej spowodowanej nadużywaniem alkoholu mogą szukać pomocy również w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Osoby uzależnione oraz ich bliscy mogą skorzystać tam z pomocy psychologicznej a także pomocy przy wypełnianiu dokumentacji niezbędnej dla urzędów. W ramach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” bliscy agresywnego alkoholika mogą liczyć na wsparcie psychologiczne oraz pomoc instytucjonalną. Ofiary przemocy domowej mogą zgłosić się również do placówki medycznej w celu wykonania obdukcji oraz niezbędnych działań medycznych. Obdukcję wykonać może lekarz sądowy. 

Agresja spowodowana alkoholem to przemoc fizyczna i psychiczna 

Osoba uzależniona od alkoholu po spożyciu substancji wysokoprocentowej może stosować zarówno przemoc fizyczną jak i psychiczną. Zachowanie agresora jest nieobliczalna. Nigdy nie wiadomo co tak naprawdę może wywołać zachowania przemocowe. Bliscy osoby pijącej alkohol problemowo, którą stosuje przemoc żyją w permanentnym stanie lęku i niepewności co przyniesie kolejny dzień a nawet i ruch czy wypowiedziane zdanie. Osoba uzależniona od alkoholu może stosować agresję fizyczna, czyli wszelkiego rodzaju rękoczyny i pobicia, które mogą skutkować ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet prowadzić do śmierci. Agresja psychiczną przejawia się stosowaniem gróźb, szantaży, awantura, umniejszaniem wartości czy wyzywaniem. Badania wykazały, że większa częstotliwość spożywania alkoholu skutkuje na nasilenie agresji słownej. Dzieje się tak zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn. 

Umów się na wizytę

ODTRUWANIE ALKOHOLOWE W DOMU
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Decydując się na naszą usługę, zyskujesz:

Bezpieczeństwo

  • +48 732 082 937

Profesjonalizm

  • +48 732 082 937

Thumb

Komfort

  • +48 732 082 937